Profil firmy

Profil společnosti TREDOS, spol. s r.o.

 

Společnost TREDOS, spol. s r.o. se zabývá především poskytováním služeb v oblasti osobní autobusové dopravy, provozujeme mezinárodní i vnitrostátní nepravidelnou autobusovou dopravu a také veřejnou linkovou dopravu na území Jihomoravského kraje a kraje Vysočina.

 


Naše filozofie

Dobře uspět v náročném konkurenčním prostředí znamená zabezpečit moderní vozový park, kvalitní pracovní podmínky pro zaměstnance, včetně školení a jazykové přípravy pro všechny vedoucí pracovníky i řidiče.

Základem je také přehled o dopravní legislativě v České republice a o dopravním prostředí v okolních státech. V oblasti linkové osobní přepravy osob se společnost snaží pořizovat a uvádět do provozu nové ekologické autobusy šetřící životní prostředí, nasazením nízkopodlažních autobusů potom umožnit přepravu všem našim cestujícím, včetně cestujících se sníženou schopností pohybu.

Naše služby

Pro naše zákazníky zajišťujeme přepravu osob na území České republiky i v zemích EU. Nabízíme přepravu osob autobusy, minibusy i osobními automobily. Firma má dva samostatné provozy v Třebíči a Ivančicích. Provoz v Třebíči, kde je zároveň i sídlo firmy realizuje převážně vnitrostátní a mezinárodní nepravidelnou dopravu, zajišťuje také dálkovou linku Třebíč - Jihlava - Praha. Provoz v Ivančicích zabezpečuje zejména pravidelnou linkovou dopravu na základě uzavřených smluv s Jihomoravským krajem a krajem Vysočina. Pro činnosti spojené s nepravidelnou autobusovou dopravou a veřejnou linkovou autobusovou dopravou společnost TREDOS, spol. s r.o. obdržela v r. 2009 certifikát kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Historie firmy

Naše firma vznikla v roce 2001. V roce 2003 společnost získala první licence pro provozování vnitrostátní veřejné linkové dopravy na území kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. V roce 2005 došlo k převzetí firmy ČSAD-Ivančická dopravní spol. s r.o. Ivančice a tím i k navýšení podílu veřejné linkové dopravy na celkových výkonech společnosti.

Současnost

Naše společnost v současné době zaměstnává 40 řidičů z celkového počtu 55 pracovníků. Pro provozování nepravidelné dálkové přepravy disponuje společnost 14 autobusy továrních značek VDL, BOVA, KAROSA a Mercedes-Benz s obsaditelností 19-65 osob. V rámci pravidelné dopravy naše společnost provozuje dálkové linky Třebíč-Praha a Třebíč-Brno a také 13 linek na základě smluv o závazku veřejné služby na území kraje Vysočina a Jihomoravského kraje v rámci IDS JMK. Tuto činnost zajišťujeme prostřednictvím 18 autobusů značek IRISBUS, IVECO, KAROSA a SOR. Vozidla splňují ekologické normy EURO 3 až EURO 6. V červnu 2010 společnost TREDOS, spol. s r.o. realizovala za finanční podpory Evropské unie projekt „ Nákup ekologických dopravních prostředků TREDOS, spol. s r.o.“, a do vozového parku společnosti bylo zařazeno sedm nových nízkopodlažních autobusů IVECO Crossway LE. Dále byly v rámci zajišťování linek v rámci IDS JMK do provozu uvedeny další 4 ks nízkopodlažních autobusů SOR CN 9,5. Touto realizovanou obnovou vozového parku došlo ke snížení průměrného stáří vozidel provozovaných ve veřejné linkové dopravy na 6 let, 50% vozidel je nízkopodlažních a splňujících emisní normu EURO 5 EEV.

Historie firmy

2001

Založení firmy

Naše firma vznikla v roce 2001.

2003

První licence

V roce 2003 společnost získala první licenci pro provozování vnitrostátní veřejné linkové dopravy na území kraje Vysočina a Jihomoravského kraje.

2005

Navýšení podílu

V roce 2005 došlo k převzetí firmy ČSAD-Ivančická dopravní spol. s r.o. Ivančice a tím i k navýšení podílu veřejné linkové dopravy na celkových výkonech společnosti.

2016

Současnost

Naše společnost v současné době zaměstnává 60 řidičů z celkového počtu 75 pracovníků. Pro provozování nepravidelné dálkové dopravy disponuje společnost 25 autobusy továrních značek BOVA, KAROSA a Mercedes-Benz s obsaditelností 16-69 osob.